Hoppa till innehållet

Varukorg

Din varukorg är tom

Välfärd

natural sheepskin

Djurens välfärd

Djuren förser oss med många viktiga produkter. Därför har vi människor också ett ansvar att se till att de under sin levnadstid mår bra så bra som möjligt. Diskussionen om djurens rättigheter pågår världen över. När du tittar speciellt på diskussionen om människans användning av päls och skinn är det viktigt att inte dra slutsatsen att detta är ett etiskt brott mot djurens rättigheter. I stället, ta gärna fram fakta innan slutsatserna dras.
Ett av många exempel på faktabaserade studier är ett som genomfördes i Kanada för ett antal år sedan. Studiens slutsats var att folkopinionen menade att det inte var etiskt fel att använda sälskinn för att framställa olika produkter, dock under följande betingelser:

  1. Att djur inte hotas att bli utrotade genom till exempel jakt och att detta regleras av myndigheter i olika länder. På så sätt kan djurarternas vidarelevnad säkras.
  2. Att djur inte ska lida vare sig i naturen eller på uppfödningsfarmen, varken under sin levnadstid eller under slakten.

Den andra betingelsen är särskilt viktig för oss på NATURES Collections såväl som för andra seriösa företag. Vi anser att ansvaret om djurens välfärd måste tas på allvar. Djuren på uppfödningsfarmen ska tas om hand på ett korrekt sätt, få näringsrik föda och god daglig skötsel. Därtill höjs också kvaliteten i djurens päls och skinn. Med djur som får den välfärd som de förtjänar, bidrar de efter slakt en biprodukt av pälsskinn som blir mycket efterfrågad.
 
Hur kan ett seriöst företag veta att djuren mått bra under sin livstid?
Vi arbetar endast med leverantörer som är godkända av respektive lands myndigheter och som följer regelverket.  NATURES Collections förbehåller sig också rätten att komma och inspektera djurfarmen, ja till och med som icke-anmäld besökare för att säkra att djuren mår väl.

När det gäller andra päls och skinn som blivit biprodukter, till exempel från kanin, räv och tvättbjörn, som fångats så förlitar vi oss på att myndigheter ser till att otillåten jakt och onödigt lidande för djuren inte förekommer.

”WelFur”

Hur går det då till så att vi på NATURES Collection kan känna oss trygga i att djuren mår bra under sin livstid? I ett av många initiativ kommer pälsindustrin, har man i samarbete med sju olika europeiska universitet, skapat ett certifieringssystem, WelFur, som baseras på 4 principer som krävs för djurens välmående:

1. Genomtänkt god inhysning och skydd
2. Näringsrik föda
3. God hälsa
4. Lämpligt beteende

Djuruppfödarna måste, utifrån dessa principer, dokumentera att de följer certifieringsprinciperna. WelFur projektet pågår för närvarande i hela Europa för att möta konsumenternas såväl som modeindustrin och den seriösa pälsindustrins krav på transparens.